6 ứng dụng cần biết của
Ứng dụng
Thấu hiểu người đối diện
1
Đào tạo bán hàng
2
Chăm sóc khách hàng
3
Phát triển kĩ năng lãnh đạo
4
Định hướng và tuyển dụng nhân sự
5
Xây dựng mối quan hệ gia đình, đối tác
6
0.03083 sec| 1717.672 kb