CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI DỊCH VỤ VÀ HOÀN TIỀN

  • CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI DỊCH VỤ
  1. Điều kiện chuyển đổi dịch vụ

Người sử dụng có thể thực hiện chuyển đổi dịch vụ đã đăng kí sang một dịch vụ khác nếu đáp ứng các yêu cầu sau đây :

  • Người sử dụng đã đăng kí hoàn tất và thanh toán đầy đủ dịch vụ đã đăng kí cho công ty. Trừ trường hợp người đăng kí áp dụng voucher trên 50% thì người đăng kí có thể thanh toán 80% số tiền thực tế phải thanh toán trước vẫn có thể được chuyển đổi dịch vụ đã đăng kí.
  • Cả hai bên công ty và người đăng kí cùng thống nhất được dịch vụ sẽ chuyển đổi, chi phí chi trả cho dịch vụ mới và thời hạn thanh toán khoản chênh lệch giữa 2 dịch vụ.
  • Người đăng kí chỉ được phép chuyển đổi dịch vụ khi chưa sử dụng dịch vụ
  • Dịch vụ đã đăng kí phải có chi phí không nhỏ hơn dịch vụ sẽ chuyển đổi.

Lưu ý : Mỗi một người đăng kí sử dụng dịch vụ chỉ được chuyển đổi dịch vụ đã đăng kí 1 lần duy nhất để đảm bảo tính ổn định trong cung ứng dịch vụ của công ty chúng tôi.

  1. Quy định về thời gian thông báo và gửi sản phẩm đổi trả

Thời gian thông báo chuyển đổi dịch vụ: Quý khách hàng cần thông báo ngay trong vòng 48h kể từ khi đăng kí dịch vụ trên website chính thức của công ty . Ngoài thời gian trên người đăng kí thông báo chuyển đổi dịch vụ, mikedu S có quyền từ chối chuyển đổi.

Thời gian thực hiện chuyển đổi dịch vụ: trong vòng 3 ngày kể từ khi người đăng kí dịch vụ thông báo chuyển đổi dịch vụ và Mikedu S xác nhận rằng đã nhận được yêu cầu muốn chuyển đổi dịch vụ.

Cách thức yêu cầu chuyển đổi dịch vụ: Người đăng kí dịch vụ có thể gửi yêu cầu chuyển đổi dịch vụ của mình theo 2 cách sau :

- Trực tiếp tại Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Thông qua : Số điện thoại: 0911055748 hoặc Email: admin@mikedus.vn

  1. Quy trình chuyển đổi dịch vụ

Bước 1: Người đăng kí dịch vụ cần thông báo cho Mikedu S để kiểm tra điều kiện chuyển đổi dịch vụ như đã quy định. Đồng thời cung cấp cho Bộ phận Chăm sóc Khách hàng về thông tin dịch vụ đã đăng kí.

Bước 2: Mikedu S sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện chuyển đổi dịch vụ theo yêu cầu. Nếu sau quá trình kiểm tra thấy được người đăng kí không thỏa mãn yêu cầu thì Mikedu S sẽ thông báo cho người đăng kí trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được yêu cầu chuyển đổi. Nếu các điều kiện được đảm bảo thì Mikedu S sẽ liên hệ với người phụ trách dịch vụ sẽ chuyển đổi, bố trí, sắp xếp thời gian, không gian phù hợp.

Bước 3: Mikedu S sẽ thông báo thông tin về dịch vụ mới cho người đăng kí trong vòng 48h kể từ thời điểm tiếp nhận xử lý chuyển đổi.

  • CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Mikedu S có chính sách hoàn lại tiền đối với các dịch vụ thuộc một trong các trường hợp sau:

- Dịch vụ đã đăng kí và thanh toán nhưng không thể thực hiện cung ứng ( thiếu nhân lực, không sắp xếp được thời gian,…) từ phía công ty.

- Dịch vụ thực tế không đúng với cam kết của công ty

- Người đăng kí rút yêu cầu đăng kí trong vòng 30 phút kể từ thời điểm đăng kí dịch vụ.

Chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng dịch vụ để quyết định mức độ hoàn lại tiền cho người sử dụng. Sau đó hoàn lại tiền cho người sử dụng thông qua tài khoản ngân hàng hoặc theo phương thức khác được yêu cầu.

  • CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI DỊCH VỤ
  1. Điều kiện chuyển đổi dịch vụ

Người sử dụng có thể thực hiện chuyển đổi dịch vụ đã đăng kí sang một dịch vụ khác nếu đáp ứng các yêu cầu sau đây :

  • Người sử dụng đã đăng kí hoàn tất và thanh toán đầy đủ dịch vụ đã đăng kí cho công ty. Trừ trường hợp người đăng kí áp dụng voucher trên 50% thì người đăng kí có thể thanh toán 80% số tiền thực tế phải thanh toán trước vẫn có thể được chuyển đổi dịch vụ đã đăng kí.
  • Cả hai bên công ty và người đăng kí cùng thống nhất được dịch vụ sẽ chuyển đổi, chi phí chi trả cho dịch vụ mới và thời hạn thanh toán khoản chênh lệch giữa 2 dịch vụ.
  • Người đăng kí chỉ được phép chuyển đổi dịch vụ khi chưa sử dụng dịch vụ
  • Dịch vụ đã đăng kí phải có chi phí không nhỏ hơn dịch vụ sẽ chuyển đổi.

Lưu ý : Mỗi một người đăng kí sử dụng dịch vụ chỉ được chuyển đổi dịch vụ đã đăng kí 1 lần duy nhất để đảm bảo tính ổn định trong cung ứng dịch vụ của công ty chúng tôi.

  1. Quy định về thời gian thông báo và gửi sản phẩm đổi trả

Thời gian thông báo chuyển đổi dịch vụ: Quý khách hàng cần thông báo ngay trong vòng 48h kể từ khi đăng kí dịch vụ trên website chính thức của công ty . Ngoài thời gian trên người đăng kí thông báo chuyển đổi dịch vụ, mikedu S có quyền từ chối chuyển đổi.

Thời gian thực hiện chuyển đổi dịch vụ: trong vòng 3 ngày kể từ khi người đăng kí dịch vụ thông báo chuyển đổi dịch vụ và Mikedu S xác nhận rằng đã nhận được yêu cầu muốn chuyển đổi dịch vụ.

Cách thức yêu cầu chuyển đổi dịch vụ: Người đăng kí dịch vụ có thể gửi yêu cầu chuyển đổi dịch vụ của mình theo 2 cách sau :

- Trực tiếp tại Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Thông qua : Số điện thoại: 0911055748 hoặc Email: admin@mikedus.vn

  1. Quy trình chuyển đổi dịch vụ

Bước 1: Người đăng kí dịch vụ cần thông báo cho Mikedu S để kiểm tra điều kiện chuyển đổi dịch vụ như đã quy định. Đồng thời cung cấp cho Bộ phận Chăm sóc Khách hàng về thông tin dịch vụ đã đăng kí.

Bước 2: Mikedu S sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện chuyển đổi dịch vụ theo yêu cầu. Nếu sau quá trình kiểm tra thấy được người đăng kí không thỏa mãn yêu cầu thì Mikedu S sẽ thông báo cho người đăng kí trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được yêu cầu chuyển đổi. Nếu các điều kiện được đảm bảo thì Mikedu S sẽ liên hệ với người phụ trách dịch vụ sẽ chuyển đổi, bố trí, sắp xếp thời gian, không gian phù hợp.

Bước 3: Mikedu S sẽ thông báo thông tin về dịch vụ mới cho người đăng kí trong vòng 48h kể từ thời điểm tiếp nhận xử lý chuyển đổi.

  • CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Mikedu S có chính sách hoàn lại tiền đối với các dịch vụ thuộc một trong các trường hợp sau:

- Dịch vụ đã đăng kí và thanh toán nhưng không thể thực hiện cung ứng ( thiếu nhân lực, không sắp xếp được thời gian,…) từ phía công ty.

- Dịch vụ thực tế không đúng với cam kết của công ty

- Người đăng kí rút yêu cầu đăng kí trong vòng 30 phút kể từ thời điểm đăng kí dịch vụ.

Chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng dịch vụ để quyết định mức độ hoàn lại tiền cho người sử dụng. Sau đó hoàn lại tiền cho người sử dụng thông qua tài khoản ngân hàng hoặc theo phương thức khác được yêu cầu.

 


0.01302 sec| 1814.813 kb