Trải nghiệm của học viên sau khi
tham gia Test DISC & khoá đào tạo DISC
Chị
Tôi rất hài lòng về chất lượng của DISC, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp sẽ giới thiệu bạn bè người thân ủng hộ.
Bùi Thị Quỳnh Hương
Chị
Tôi rất hài lòng về chất lượng của DISC, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp sẽ giới thiệu bạn bè người thân ủng hộ.
Lê Thị Liên Minh
Anh
Tôi rất hài lòng về chất lượng của DISC, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp sẽ giới thiệu bạn bè người thân ủng hộ.
Nguyễn Xuân Đức
0.03213 sec| 1723.016 kb